Kelle kaudu?

Hea lugeja, sa tulid sellele lehele, sest sulle meeldis üks või mitu minu teostest või raamatutest.  Tänan tähelepanu eest!

Võimalik, et suudate pakkuda ka rahalist tuge.

Me elame avatud ühiskonnas. Ja mõnikord tekib neil, kes tahavad selle heaks midagi head ja vajalikku ära teha - eelkõige uute teadmiste ammutamiseks ja tootmiseks, samuti nende levitamiseks, küsimus: kelle kaudu leida inimene, kellega koostööd teha? Räägime kolmest suunast teadlase ja autori töös: õpetamine, harimine meedia kaudu ja teaduslikud uuringud. Arusaadavatel põhjustel on seda oluline teha läänes: muu hulgas tugevdab päikesele järgnev liikumine tööd Ida-Euroopas ja postsovetlikus ruumis. Tahaks kõik oma põhiraamatud välja anda ka eesti keeles.

Vaatame kõiki kolme valdkonda lähemalt.

1) Õpetamine ei ole ainult teadmiste levitamine, vaid ka osa uuringutest. Õpilased esitavad küsimusi, esitavad ideid ja oletusi, vaidlustavad, teatavad vähetuntud andmetest. Vestlustes õpilastega sünnivad või vähemalt lihvuvad tulevased raamatud, artiklid, intervjuud ja ettekanded.

Seetõttu oleks tore, kui räägiksite nende oma tuttavatega, kes suhtlevad Lääne ülikoolides tegutsevate inimestega, et nad omakorda, saates meile aadressidele, mis lõpevad näiteks

".edu", ".at", ".ca", ".il", ".uk", “.ee” või isegi ".de" jagaksid kiidusõnu minu kohta.

Elus juhtub tihti nii, et kolleegid, kes on sama hoone erinevatel korrustel, ei tea, et nad üksteist vajavad. Võib-olla tahavad nad tugevdada oma asutust teie alandliku teenri isikuga. Võib olla on nad huvitatud osalise või täiskoormusega tööajaga õppejõust, kellel on dotsendi diplom, rahvusvaheline ülikooli õppejõu tuntus ja kogemus Peterburist ja Potsdamist. Seal oli mul leping pooleteiseks aastaks. Lühiajalised lepingud akadeemilises sfääris – see on Saksamaa eripära.

Kontaktid uurimiskeskustes, instituutides ja ülikoolides võivad olla äärmiselt kasulikud, et edasi liikuda kahes järgmises suunas.

2) Minu koostöökogemus vene- ja ukrainakeelse meediaga, sealhulgas ka TV-ga, hakkab tasapisi lähenema veerandsajandile. Näiteks RTVis esinesin mitu aastat järjest jutusaates “Riik ja inimesed”. Selle korraldajad kasutasid mind loomuliku vastukaaluna rafineeritud Putini ööbikule nimega Aleksander Rahr.

Seetõttu miks mitte püüda leida lääne massimeediast toimetajaid, kes on valmis avaldama minu uuenduslikke populaarteaduslikke ja ajakirjanduslikke tekste? Miks mitte otsida saatejuhte, kes pole teise hääle või näoga õhu värskendamise vastu – antud juhul minu oma? Võib-olla on kõige parem küsida selle kohta tuttavate ajakirjanike käest, kes saavad seda ametiasutustelt küsida.

Mul on midagi konkreetselt pakkuda neile, kes on valmis esitatud materjale ja

väljakuulutatud teemasid sisuliselt kaaluma.

Mitte kogu Lääne meedia ei ole rahva eest suletud. Paljud inimesed arvavad, et eelretsenseerimisajakirjad on täis onupojapoliitikat, on mõjutatud FSB poolt ja on üldse ebakompetentsed. Aga kõiki ei saa ühe mütsiga lüüa. Olen juba leidnud neli mainekat ajakirja, kus saan oma artikleid avaldada ja ma leidsin need iseseisvalt.

https://fu-berlin.academia.edu/AlexanderGogun

Seetõttu on võimalik, et teie ja mis kõige tähtsam - teie tuttavate ja nende kolleegide abiga õnnestub mul leida targad ja ausad toimetajad või saatejuhid.

3) Raha, mida on vaja uurimistööks. See on teadlase töö aluseks. Raamatute, artiklite ja aruannete ilmumisel on kõige olulisemad arhiiviuuringud ja sellega kaasnevad pikad tööreisid. Lisaks on vajalik maksta mitte ainult arhiivides kopeerimise võimaluse, vaid ka arhivaaride töö eest, kes on dokumentide otsimisel kaasatud spetsialistid. Vaja on tellida ajakirju, osta raamatuid, aeg-ajalt osta uus arvuti, muud kontoritehnikat, kulumaterjale ning palgata ka abilisi kogutud materjali korrastamiseks ning esmase valiku läbiviimiseks (aeganõudev algeline töö). Paljudel juhtudel on tõlkijate abi väga vajalik, et nad aitaksid mul mõista konkreetse teksti tähendust keeles, mida ma pole veel õppinud. No ja loomulikult on raha vaja selleks, et rahast mitte mõelda ja elada ainult teadustööd tehes. Saate neid ise toetada ja samuti saate jagada teavet selle saidi kohta helistades neile, kelle suhtlusringkonnas on jõukaid ja heldeid Clio armastajaid, kes hindavad stalinismi kainelt. Vahet pole, kus nad elavad – Tallinnas või Moskvas, San Franciscos või Berliinis. Inimesi ei vii kokku mitte niivõrd keeled, millest ma mitut tean, kuivõrd ühised püüdlused.

Räägime kahe omavahel seotud projekti elluviimisest - Jossif Vissarionovitši sõjalise biograafia kirjutamisest, aga ka artiklite kogumikust erinevate punaste režiimide kommunistlikust laienemisest üle maailma.

Võib-olla panen ühte või isegi kahte raamatusse ulatuslikult sellised teemad nagu punane putš Tallinnas 1924. aastal (detsembrikuumus), Balti riikide okupeerimine 1940. aastal, "Sovetiseerimine" ja 1940. aasta repressioonid. 40.- 1953. aastad - Eesti, aga ka tema metsavendade näitel - sõjajärgne Vastupanu, mis paraku pole veel rahvusvahelise tasandi töödes korralikult esindatud.

Hea meelega selgitan igale heldele annetajale, milleks panus täpselt läheb ja soovi korral avaldan selle kohta infot. Avatus on kindlustus arusaamatuste vastu. Teised eelistavad aga privaatsust – seda on veelgi lihtsam pakkuda.

Peamine on leida mõttekaaslasi, kes on valmis läbirääkimisteks ja abistamiseks.

Kirjutage autorile tema teadustöö ja publikatsioonide rahastamisest, koostööst meediaga ja ettekannetest, samuti kontaktidest akadeemilises keskkonnas: a.gogun@fu-berlin.de

Для платежей внутри РФ:

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
Кор/счет банка: 30101810500000000653
БИК банка: 044030653
КПП банка: 784243001
ИНН: 7707083893
Ф.И.О. получателя: ГОГУН АЛЕКСАНДР
SWIFT-code SABRRU2P
Рублёвый счет: 40820810955170612784
Счёт в евро: 40820978055170004781
Счёт в долларах: 40820840455170013468

Для платежів в Україні:

ПриватБанк
Рахунок: 262056400932652641
Номер карти: 4731219646925382
Власниця: Марина Георгіївна Є.
IBAN: UA553052990262056400932652641

For payments in Europe:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE67120300001087685341
BIC: BYLADEM1001
Alexander Gogun
Postanschrift:
Deutsche Kreditbank AG Zentrale
Postfach 110268
10832 Berlin