Сaur kuru?

Godātais lasītāj, jūs esat ienācis šajā lapaspusē, jo acīmredzot jums ir iepaticies kāds no maniem darbiem, iespējams,grāmatām. Esmu pateicīgs par jūsu interesi un uzmanību! Neizslēdzu, ka jūs būsiet spējīgs sniegt arī jums pieņemamu atbalstu. Mēs dzīvojam atklātajā sabiedrībā. Brīžiem tam, kas gribētu sabiedrībai sniegt ko labu, vajadzīgu, respektīvi, jaunu zināšanu iegūšanu un to reprodukciju, kā…

Read More

Ki oldja meg?

Kedves Olvasó! Azért jöttél erre az oldalra, mert egy vagy több munkám megtetszett: valószínűleg könyvek. Ezeket szeretném kiadni Magyarországon. Köszönöm a figyelmet! Lehet, hogy minden lehetséges támogatást szeretne megadni. Nyitott társadalomban élünk. És néha azokban, akik valami jót és szükségeset akarnak tenni a számára – különösen az új ismeretek kinyerésére és előállítására, valamint azok terjesztésére…

Read More

Preko koga?

Dragi čitatelju, došli ste na ovu stranicu jer vam se svidjelo jedno ili više mojih djela. Vjerojatno, knjige. Želio bih ih objaviti u Hrvatskoj. Hvala na pažnji i podršci! Živimo u otvorenom društvu. A ponekad se netko tko želi učiniti nešto dobro i potrebno – posebno za stvaranje novih znanja, kao i njihovo širenje -…

Read More

Über wen?

Lieber Leser, Sie sind auf diese Seite gekommen, weil Ihnen eines oder mehrere meiner Werke gefallen haben: wahrscheinlich Bücher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Es ist möglich, dass Sie eine gewisse Unterstützung leisten können. Wir leben in einer offenen Gesellschaft. Und manchmal stellt sich für diejenigen, die etwas Gutes und Wichtiges für sie tun wollen…

Read More

Přes koho?

Vážený čtenáři, navštěvujete si tuhle stránku protože se vám líbila jedná a možná i několik z mých práci: nejspíše knih. Děkují za pozornost! Není vyloučeno že budete mít možnost mojí prací podpořit. Žijeme v otevřené společností. Občas před tím, kdo si usiluje o věc prospěšnou a v dnešní době i obzvlášť nutnou – konkrétně v mojí snaze o pátrání…

Read More

Prin cine?

Dragă cititor, ai întrat pe pagina asta deoarece ți-a căzut pe plac una din cărțile sau lucrările mele. Mulțumesc pentru atenție! Nu este exlus că veți oferi un posibil ajutor. Trăim într-o societate deschisă. Uneori pentru cel care încearcă să facă pentru ea ceva util și important, pentru obținerea, producerea și răspândirea cunoștințelor noi, apare…

Read More

Kto to załatwi?

Drogi Czytelniku, trafiłeś na tę stronę, bo spodobała Ci się jedna lub więcej moich prac, prawdopodobnie książki. Dziękuję za uwagę! Chciałbym, jeśli to możliwe, liczyć na Twoją pomoc. Żyjemy w społeczeństwie otwartym. Czasami ci, którzy chcą zrobić dla niego coś dobrego i wartościowego, w szczególności w zakresie poszerzania i upowszechniania naszej wiedzy, stają przed pytaniem…

Read More

KAIP PAREMTI?

Gerbiamasis skaitytojau, jūs asivertėte šį puslapiuką, nes jums patiko vienas ar keletas mano darbų, tikėtina, knygų. Ačiū už dėmesį! Neatmestina, kad galite ir suteikti tam tikrą paramą. Mes gyvename atviroje visuomenėje. Ir kartais tiems, kurie pageidautų jai ką nors naudinga nuveikti, – konkrečiai, įgyti ir suteikti naujų žinių, taip pat jas skleisti, – kyla klausimas:…

Read More

Через кого?

Шановний читачу, Ви зайшли на цю сторінку, оскільки Вам припала до душі одна або декілька з моїх робіт: ймовірно, книг. Дякую за увагу! Не виключено, що Ви зможете надати безпосередню підтримку моїй роботі. Ми живемо у відкритому суспільстві. І часом перед тим, хто хоче зробити для нього щось гідне і потрібне – зокрема, для відкриття…

Read More

Через кого?

Уважаемый читатель, вы зашли на эту страничку, поскольку вам пришлась по душе одна или несколько из моих работ: вероятно, книг. Спасибо за внимание! Не исключено, что вы сможете оказать и посильную поддержку. Мы живём в открытом обществе. И порой перед тем, кто хочет сделать для него что-то хорошее и нужное – в частности, для добычи…

Read More